Onze aanpak

1

Vrijblijvende kennismaking

We kunnen in een gezamenlijke bijeenkomst de uidagingen van uw organisatie bespreken en kijken of u geholpen zou kunnen zijn met onze expertise, ervaring en software.

2

Inventariseren mogelijke verbeteringen

In een vervolg kunnen we u software landschap analyseren of antwoord geven op specifieke zaken waar u een oplossing voor wilt. Dit is een onafhankelijk advies. het kan zijn dat we u doorverwijzen naar een andere leverancier of oplossing.

3

Voorstellen en offerte

Als u concreet verdere stappen wilt zetten kunnen we een of meerdere scenario's uitwerken. Dit zijn technische varianten met ook diverse financiële opties. Wij kunnen u helpen met een eerste zet door zelf tijd te investeren. Deze kosten worden dan vertaald in een maandelijkse fee. Op deze wijze worden uw aanloopkosten beperkt. Verder rekent u ook af op resultaat, en niet op uren.

4

Maken plan van aanpak en planning

Na akkoord maken we een plan van aanpak. Hierbij wordt gekozen voor de meest rationele strategie: werken volgens plan waar mogelijk, intaratief waar nodig. Scrum-teams zijn leuk, maar heeft u ooit gezien dat een huis 'iteratief' werd gebouwd?

5

Beheer en aanpassing

Als uw systeem is gemaakt volgt een fase van beheer. Deze is dynamisch van aard omdat u waarschijnlijk constant verbeteringen wenst door te voeren. Dit kunnen we tegen beperkte kosten omdat veranderen relatief snel gaat. Wen-OS is 'built to change'.

We denken uitsluitend in oplossingen en vanuit meer dan 20 jaar praktijkervaring