Overzicht van projecten

RealDUO BV

Begin 2017 is de ICT-afdeling van Hoekstra & Van Eck Makelaars verzelfstandigd. Zij waren op zoek naar een nieuwe basis voor hun Intranetplatform. Zij willen dit platform ook ter beschikking stellen aan andere makelaars. Zij kozen voor Web-OS als nieuw fundament om het ontwikkelproces te versnellen

Inmiddels is er een platform neergezet waar reeds 10 organisaties op draaien. Door de flexibiliteit van Web-OS kunnen modules die worden afgenomen door klanten makkelijk worden 'aangezet'.
www.effytool.nl

AenO-fonds Waterschappen

De Stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen ondersteunt beleidsvoerders P&O en medewerkers bij het werken aan goed werkgever- en werknemerschap. Zij wilden een nieuwe opzet van de website die niet te realiseren was met de bestaande- op Drupal gebaseerde website.

Na een aanbestedingstraject werd de opdracht gegund aan het samenwerkingsverband van Dutchbrite BV en Arvee webdevelopment. Bij de bouw is aandacht besteed aan de onderlinge samenhang van content. artikelen en publicaties zijn verbonden door thema's. Verder is de performance een aandachtspunt geweest. Kijk vooral even zelf om te beoordelen of dat is gelukt.
www.aenowaterschappen.nl

RTL Allscreen applicatie

RTL was op zoek naar iemand die in zes weken tijd een webapplicatie kon maken die de advertentiesystemen voor televisie en online met elkaar kon verbinden. Dit omdat de doelgroepen verschuiven naar online.

Binnen twee weken tijd was de benodigde functionaliteit ingericht. Er zijn vervolgens nog andere functionaliteiten aan toegevoegd. zoals forecasting met behulp van lineaire regressie.
www.rtl.nl

Stapp.In

Stapp.In is een autoverhuur systeem van Brandsen auto's uit Barneveld. Zij waren op zoek naar een online applicatie voor het berekenen van autokosten.

We bouwden de autokosten calculator waarbij via een XML-koppeling data wordt opgehaald bij de Rijksdienst voor het wegverkeer. Toen dat was gerealiseerd bleek er ook behoefte te zijn aan een schaalbare oplossing voor de website van Stapp.In. Dit is in een week tijd gerealiseerd en heeft de oude Wordpress site vervangen. Een performance verbetering van een factor 20 was een bijkomend effect.
www.stappin.nl

Stichting E4all

Stichting E4all is opgericht in 2013 en streeft naar elektrificatie van mobiliteit op basis van collectieve arrangementen (o.a. autodelen). Dit om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Deze Stiching had een website nodig.

Middels het CMS dan in het Web-OS platform zit is een website ontwikkeld met een aantal backend toepassingen die momenteel verder worden ontwikkeld.
www.e4all.nl

Servicemanagement systeem

CE Repair is een serviceorganisatie voor de reparatie en het omruilen van consumentenelectronica en witgoed. Er werken ongeveer honderd mensen. Zij zocht na een mislukte- en kostbare implementatie van Navision (Microsoft) een platform voor het automatiseren van hun complexe bedrijfsproces.

In een periode van drie jaar realiseerde Dutchbrite in nauwe samenwerking met een aantal medewerkers een implementatie van het platform van Dutchbrite dat nu in de markt bekend is als CE-Online. Hierin zijn alle primaire processen opgenomen: casemanagagement, statusbewaking, KPI's, warehouse management, planning, routeoptimalisatie, facturering en Businnes Intelligence.
www.cerepair.nl

Ledenadministratie AVVN

Het AVVN is de landelijke bond van volkstuinverenigingen. Zij hadden een ledenadministratie die niet meer adequaat werd onderhouden. Er was een urgente noodzaak de ledenadministratie te vervangen.

Voor het AVVN realiseerden wij een nieuwe ledenadministratie voor de 120 aangesloten volkstuinverenigingen. Deze online administratie werd tien dagen na de eerste kennismaking opgeleverd. De verschillende verenigingen kunnen hun eigen ledenlijsten bijhouden, etiketten printen voor mailings e.d.. Een uitbreiding met verhuuradministratie wordt voorzien.
www.avvn.nl

Intranet Nederlandse Woonbond

De woonbond had behoefte aan een samenhangend platform om de wensen van verschillende organisatieonderdelen (ledenadministratie, projectadministratie en scholing) in onder te brengen.

Het intranet van de Woonbond draait al sinds 2001. Dit herbergt de projectadministratie, scholingsadministratie, ziekteverzuim, urenregistratie, perscontacten en de nieuwsvoorziening. Ook zijn er diverse koppelingen gerealiseerd met de ledenadministratie en het boekhoudpakket.
www.woonbond.nl